برگزاری کارگاه آموزشی « مبانی تدوین صدا و ویدئو » ویژه آرشیویست‌ها در مرکز آموزشی امام رضا(ع)
کارگاه آموزشی مبانی تدوین صدا و و یدئو با هدف آشنایی فراگیران بامبانی تدوین صدا و تصویر دیجیتال توسط نرم افزار EDIUS و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های عملی آرشیویست‌ها در استفاده از این نرم‌افزار در آرشیو سازمان از تاریخ 97/6/4 تا 97/7/22 به مدت 30 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا(ع)در حال برگزاری است.

                         

  در این کارگاه تعداد 25 نفر از آرشیویست‌ها و کارمندان آرشیو شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای رضا مسعود سینکی فرد ارائه می‌شود.

ضرورت تشکیل این کارگاه آموزشی این است که در اکثر بخش های زنجیره برودکست در سازمان اطلاعات به صورت دیجیتال تولید، ذخیره، بازیابی و ارسال می شوند و آرشیویست ها روزانه با این منابع دیجیتال سر و کار دارند، بنابراین آشنا نبودن افرادی که در شغل آرشیویست و حیطه کاری مرتبط با موضوع عملیات ورود منابع به آرشیو، تبدیل از آنالوگ به دیجیتال، تبدیل فرمت های دیداری و شنیداری به هم در آرشیوها فعالیت دارند، باعث ایجاد اختلالات اساسی در امور کاری آنها می‌شود، که جهت پیشگیری از این مشکلات، برنامه‌ریزی آموزشی لازم برای یادگیری نرم افزار EDIUS انجام شده است و اطلاعات و تکنیک های لازم کار با این نرم افزار به فراگیران ارائه می شود.

   فراگیران در این کارگاه آموزشی با مفاهیم ویدئوی دیجیتال، کار با نرم افزارEDIUS، بررسی پنجره‌های کپچر،Project، Source و Program، تایم لاین، عنوان‌بندی، افکت و جلوه‌های ویژه، ترانزیشن، خروجی گرفتن، صدا و بررسی پنجره کپچر آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 شهریور 1397