نشست تخصصی بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت دوره های آموزشی ضمن خدمت سازمان صدا و سیما
دهمین نشست تخصصی علمی- پژوهشی و آموزشی با عنوان «مولفه‌های مؤثر بر افزایش کیفیت دوره‌‌‌های آموزشی ضمن خدمت سازمان صدا و سیما»، روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه ساعت 10 تا 11 در سالن جلسات اداره کل آموزش با شرکت 29 نفر از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با هدف آگاهی کارشناسان آموزش از نتایج پژوهش عوامل موثر بر کیفیت دوره های آموزشی به سفارش اداره کل آموزش برگزار شد.

       در این نشست آموزشی- پژوهشی مولفه‌‌‌های اثرگذار بر کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان شامل کیفیت مدرسین، فرایند آموزش، امکانات، کیفیت فراگیران، مشارکت، اجرای برنامه آموزشی به صورت متوالی، بکارگیری تدابیر تشویقی، مدیریت سازمانی و اجرای برنامه‌‌‌ها به صورت غیرحضوری توسط سرکار خانم آزاده شیروانی تشریح و ارائه شد و در پایان، همکاران به بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای ارائه شده پرداختند.

      برای مشاهده مطالب این نشست در قالب  PPT کلیک کنید.

        لازم به یادآوری است که پیش‌‌‌تر 9 نشست تخصصی در اداره کل آموزش برگزار شده است که محتوای آموزشی آنها در قسمت «نشست ها» در دسترس همکاران قرار دارد.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 اردیبهشت 1398