کارگاه آموزشی اهمیت کنداکتور در میزان جذب مخاطب
دومین کارگاه آموزشی « اهمیت کنداکتور در میزان جذب مخاطب » ویژه عوامل کنداکتور نویسی و تامین پخش شبکه های معاومنت سیما با هدف شناخت فراگیران با نحوه چینش کنداکتور در شبکه ها با توجه به استراتژی و ماموریت راهبردی هر شبکه به منظور اجتناب از هم پوشانی جهت بالا رفتن سطح کیفی و کمی در کارآمدی مدیریت پیام و در راستای جذب حداکثری مخاطب در سالن جلسات آموزش سیما در حال برگزاری است.

کنداکتور هر شبکه چهره و نمای آن شبکه است که دارای سه عنصر اساسی شامل ساختارهای فرمی، محتوایی و رسانه­ای می باشد. فرآیند تنظیم جدول پخش برنامه­ های هر شبکه تلویزیونی با ملاحظه محتوای پخش شده یکی از عوامل شکل دهنده و هویت ­بخش آن شبکه است. با توجه به ضعف شناخت کنداکتورنویس از اهداف و ماموریت شبکه و بی­ توجهی چینش برنامه­ ها و تناسب آن با نیاز و سلیقه مخاطب در ساعات مختلف روز، فصول و ... ، برنامه ­های تولید شده آن شبکه نمی­تواند به بهترین شکل و در کمترین زمان ممکن نفوذ و اثربخشی را در مخاطب ایجاد کند. لذا ضروری است کنداکتورنویس با توجه به نیازسنجی جدول پخش در برنامه ­های تلویزیونی، توانایی تنظیم کنداکتور در قالب یک سیستم صحیح و نظام ­مند را کسب کند تا مطابق با استراتژی و ماموریت راهبردی هر شبکه، مخاطب عمومی و تخصصی خود را بشناسد. این کارگاه آموزشی جهت شناخت عوامل کنداکتورنویس و به منظور اجتناب از هم­ پوشانی برنامه ­ها در مدیریت پیام، ارتقای سطح کیفی و کمی، ارزش­گذاری واقعی و اثرگذاری نافذ (تناسب محتوا و زمان) در مخاطب طراحی شده است.

این کارگاه آموزشی با شرکت عوامل کنداکتور نویسی و تامین پخش شبکه ها در تاریخ11 مرداد 1397 به مدت 4 ساعت  توسط مدرس کارگاه جناب آقای مهرزاد ارشادی‏فر در حال اجرا است.

فراگیران در این کارگاه با موضوعات مختلف شامل:اهمیت کنداکتور / مخاطب شناسی در چینش کنداکتور / هم پوشانی نداشتن کنداکتور با شبکه های موازی تخصصی و عمومی / تحلیل محتوایی کنداکتورهای نمونه ارائه شده از شبکه‏ های مختلف آشنا می‏شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 شهریور 1397