برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه ای در فضای مجازی در معاونت برون مرزی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی برگزار می‌شود و هدف تخصصی آن درک و تحلیل فراگیران از سواد رسانه‌ای در فضای مجازی به منظور جریان سازی و جریان خوانی خبر با به کارگیری شیوه‌های موج گیری و موج آفرینی در این فضا است.

 این کارگاه آموزشی از تاریخ 98/5/2 تا 98/5/30 به مدت 16 ساعت در سالن آموزش معاونت برون مرزی واقع در طبقه همکف ساختمان  برون مرزی در حال برگزاری می­ باشد و مدرس آن آقای علیرضا داودی است.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌ها و شاخص‌های تولید در فضای مجازی را تشریح کنند، دستور زبان و قالب محتوایی خبر در فضای مجازی را به کار گیرند، با استفاده از شیوه های امنیتی داده ها و اسناد درون رسانه را در فضای مجازی محافظت کنند و مخاطرات، تهدیدها و مزایای فضای مجازی را تحلیل نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مرداد 1398