برگزاری کارگاه آموزشی"تصویربرداری" در مرکزخوزستان
کارگاه آموزشی "تصویربرداری" ازتاریخ 96/8/6به صورت منطقه ‏ای با حضور12 نفر از کارگردانان6مرکز در صدا و سیمای مرکزخوزستان برگزارمی شود و تا تاریخ 96/8/11 ادامه دارد.

هدف از طراحی این کارگاه آشنایی فراگیران با دوربین‌ها، ابزار و تکنیک‌های تصویربرداری، ویژگی‌های بصری تصویر ویدئویی، نحوه کنترل ویژگی‌های بصری و کارکردهای بیانی آنها است که در نتیجه منجر به افزايش کيفيت فني و هنري تصاویر تلویزیونی در سایه تعامل و هم ‌فکری حرفه‌ای کارگردان با تصویربردار شود.

این کارگاه ویژه کارگردانان ویدئو به مدت 48 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای اسفندیار شهیدی و فراگیران آن که از مراکز:فارس، بوشهر، آبادان، کردستان، کیش، خوزستان دعوت شده اند اجرا میشود.

در این کارگاه:ویژگی‌ها و کارکردهای اصلی دوربین‌های تصویربرداری، مختصات تعیین کننده فرمت ویدئو و انواع فرمت‌های ویدئو، ویژگی‌های اپتیکی، شاخص‌های کیفی و تاثیرات زیبایی‌شناسانه لنزهای مختلف، نحوه کنترل و تاثیرات زیبایی‌شناسانه فوکوس، شارپنس، عمق میدان و عمق، مورد نحوه کنترل و تاثیرات زیبایی‌شناسانه اندازه‌نما، حرکت، زاویه‌دوربین و رنگ، نحوه کنترل و تاثیرات زیبایی‌شناسانه نوردهی، کنتراست، نسبت ابعاد قاب و ترکیب بندی تدریس و در آخر فراگیران باید شیوه صحیح تعامل حرفه‌ای کارگردان با تصویر بردار و نیز چگونگی ارزیابی غیرچشمیِ تصویر را به صورت عملی و به لحاظ فنی و هنری در یک پلان معین شده توسط مدرس کارگاه انجام دهند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 6 آبان 1396