برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی و توانبخشی بیماران اتیسم و ADHD
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان، کارگاه آموزشی «شناسایی و توانبخشی بیماران اتیسم و ADHD » ویژه مددکاران، روانشناسان و تعدادی از پیراپزشکان در تاریخ 97/7/3 و 97/8/10 به مدت 12 ساعت در مرکز بهداشت و درمان سازمان در حال برگزاری است.

در این کارگاه تعداد 18 نفر از فراگیران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر فرزاد جعفری تدریس می‌شود.

هدف از برگزاری کارگاه، بهبود تشخیص، ارزیابی و توانبخشی بیماران اتیسم و ADHD توسط همکاران مرکز بهداشت است.

در این کارگاه آموزشی در خصوص سبب شناسی و ارزیابی بیماران با اختلالات رشدی، راهکارهای جدید درمان، روشهای نوین توانبخشی در بیماران مبتلا به اتیسم و ADHD مطالبی ارائه شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 6 آبان 1397