برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ‏ای "کارشناس مجری رادیویی" ویژه گویندگان رادیو در مرکز خراسان شمالی
دوره آموزشی "کارشناس مجری رادیویی" از مورخ 97/7/7 لغایت 97/7/10 به صورت منطقه ‏ای و به مدت 32 ساعت با حضور مدرس کارگاه جناب آقای محسن رسولی در مرکز خراسان شمالی برگزار شد. گویندگان رادیو از مراکز: خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دعوت شده بودند.

کارگاه مذکور با هدف ارتقای سطح مهارت گویندگان برای اجرای جذاب ‏تر برنامه ‏های رادیویی طراحی شده است. با توجه به اینکه مجری و گوینده رادیو به عنوان اجرا کننده یک برنامه، خط اول تماس با شنوندگان یک شبکه محسوب می شود. لذا توانایی مجری و میزان تاثیرگذاری آن در جلب مخاطب و توفیق برنامه و شبکه از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و ناتوانی و فقدان مهارت مجری در بیان، تبادل نظر، تفسیر و هدایت بحث ها و همچنین ضعف دانش و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، آسیب‏های بی‏شماری به کیفیت و محتوای برنامه رادیویی وارد خواهد کرد. به همین منظور اداره کل آموزش نظر به ضرورت های ذکر شده اقدام به طراحی محتوایی کارگاه نموده است.

در این دوره مباحث ذیل ارائه شد:

سبک زندگی، آمادگی برای اجرا، برخورد با موضوع و متن،  مفــهوم پادکست، آنچه می‏توان در جایگاه مجری به برنامه افزود، کاربرد منابع آموزشی در برنامه، جذابیت در اجرا چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مهر 1397