گردشگری شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سیما پرواز جام جم (وابسته به صندوق بازنشستگی صدا و سیما)
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سیما پرواز جام جم (وابسته به صندوق بازنشستگی صدا و سیما)

بسمه تعالي

آيا ميدانستيد كه شركت خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي سيماپرواز جام جم متعلق به صندوق بازنشستگي سازمان صداوسيما است ؟
آيا ميدانستيد منافع و سود حاصل از خدمات مختلف شركت سيماپرواز جام جم به بازنشستگان محترم سازمان بازميگردد؟
آيا ميدانستيد با خريد خدمات مختلف گردشگري(اعم از بليط قطار، هواپيما و تور) از اين شركت علاوه بر استفاده از تسهيلات و شرايط اقساطي ويژه ، و بازگشت سود حاصل به پرسنل و بازنشستگان معزز سازمان ، باعث رشد وشكوفايي شركت و زمينه ساز افزايش و تنوع خدمات شركت ميگرديد؟
آيا ميدانستيد عدم خريد خدمات گردشگري مورد نياز پرسنل محترم و واحدهاي مختلف سازمان از شركت سيما پرواز جام جم ، ضمن زيان به شركت باعث ضرر وزيان به سرمايه هاي سازمان و در نهايت زيان به بازنشستگان و پرسنل محترم سازمان مي گردد؟

پس بياييد با خريد خدمات گردشگري مختلف از شركت سيما پرواز جام جم علاوه بر بهره مندي از تسهيلات و شرايط ويژه آن در منافع و سود حاصل نيز شريك باشيم .
بياييد باهم و براي هم كار كنيم .

جهت دريافت خدمات فوق به محل دفتر شركت واقع در طبقه همكف مجتمع اداري سازمان مراجعه و يا با تلفنهاي ٢٢٠٢١٩١٠ - ٢٢١٦٧٢٤٠ - ٢٢١٦٧٣٩٦
تماس حاصل نمايند .

تاریخ انتشار: شنبه 10 تیر 1396