هشدار به مسافران تابستانی
با دارو به گرجستان نروید

‎هشدار به مسافران تابستانی؛ با دارو به گرجستان نروید

🔹مراجع مسئول گمرکی - قضایی گرجستان به ایرنا گفته اند که برخی داروهای ایرانی حتی با برگه تجویز پزشک، در این کشور مشمول جرم های سنگین می شود

تاریخ انتشار: شنبه 3 تیر 1396