بازدید معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان ازآشپزخانه صنعتی ساختمان شیشه ایی بازدید معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان ازآشپزخانه صنعتی ساختمان شیشه ایی
بازدید معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان ازآشپزخانه صنعتی ساختمان شیشه ایی

به گزارش اداره کل امور اجتماعی ورفاهی شهریاری معاون منابع مالی و سرمایه انسانی ، کلباسی رئیس مرکز سرمایه انسانی ، سبحانی مدیر کل امور اجتماعی ورفاهی ، مرتضوی مدیر کل امور کالا  وسرتیپی مدیر کل منابع انسانی از آشپزخانه صنعتی ساختمان شیشه ایی و رستوران های صدف وشقایق بازدید نمودند واز نزدیک در جریان تجهیز و بهره برداری این رستوران ها قرار گرفتند.

در این بازدید آقای مهندس شهریاری نکاتی را برای بهبود خدمت رسانی به پرسنل محترم سازمان بیان نمودند و یادآور شدند که با رفع نواقص موجود  این مکان بطور رسمی به بهره برداری کامل برسد.

آشپزخانه ساختمان شیشه ای (مرکزی) به متراژ 1600 متر که سالیان متمادی با وسایل وتجهیزات مستهلک وسنتی درحال طبخ وتوزیع غذابوده است به دستور معاون محترم منابع مالی وسرمایه انسانی وهمت ادارات کل رفاه وامورکالا درمدت 4 ماه بصورت کامل بازسازی وبا تجهیزات به روز صنعتی وکاملا بهداشتی مورد بهره برداری قرار گرفت.

                                                                                                   اداره کل اموراجتماعی ورفاهی

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 9 آبان 1396