زمان جدیدثبت نام کارت هوشمند ملی زمان جدیدثبت نام کارت هوشمند ملی
زمان جدیدثبت نام کارت هوشمند ملی

پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص ثبت نام جهت تعویض کارت ملی کارکنان شاغل تهران به اطلاع می رساند باعنایت به استقبال همکاران محترم، مرحله اول نوبت دهی صدور کارت ملی تکمیل شده است. لذا همکارانیکه موفق به دریافت نوبت جهت تعویض کارت ملی نشده اند میتوانند در تاریخ 96/08/30 نسبت به ثبت نام مرحله دوم اقدام نمایند.

                                                              اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                       امور رفاهی

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 آبان 1396