تعویض شناسنامه های قدیمی تعویض شناسنامه های قدیمی
تعویض شناسنامه های قدیمی

به اطلاع همکارام محترم شاغل تهران می رساند با عنایت به هماهنگی با سازمان ثبت احوال استان تهران،امکان تعویض شناسنامه قدیمی برای همکاران متقاضی فراهم گردید.

لذا همکاران متقاضی می توانند با ثبت نام در پرونده شخصی خود و دریافت نوبت مراجعه و کسب اطلاعات واخذ فرم درخواست از سیستم در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته بر اساس تاریخ و نوبت مراجعه به طبقه همکف ساختمان اداری جنب رستوران محل تعویض کارت ملی هوشمند و شناسنامه مراجعه نمایند.

                                                               اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                        امور رفاهی

تاریخ انتشار: سه شنبه 28 آذر 1396