زمان دریافت کارت هوشمند ملی زمان دریافت کارت هوشمند ملی
زمان دریافت کارت هوشمند ملی

به اطلاع آن دسته از همکارانی که از طریق واحد صدور کارت ملی مستقر در ساختمان اداری اقدام به تعویض کارت ملی خود نموده اند می رساند به پیامک ارسالی از طرف ثبت احوال توجه نکرده و برای دریافت کارت هوشمند ملی جدید بعداز دریافت پیامک از طرف سازمان صدا و سیما به طبقه همکف ساختمان اداری ( واحد صدور کارت هوشمند ملی) مراجعه و کارت خود را  دریافت نمایند .  

                                                                                        

                                                                                   اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                             امور رفاهی

تاریخ انتشار: شنبه 4 آذر 1396