هدایای دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 97-96 واریز وجه هدایای دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 97-96
هدایای دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 97-96

به اطلاع همکاران شاغل رسمی و پیمانی تهران و مراکز می رساند هدایای دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 97-96 مقطع تحصیلی دوره اول و دوم متوسطه واریز گردید. (رفاهی کارت جام جم و یا شماره حساب بانک ملی)

 

                                                                                                      اداره کل امور رفاهی و اجتماعی

                                                                                                             واحد  امور رفاهی

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 اردیبهشت 1398