آنچه درباره سیما کارت باید بدانید آنچه درباره سیما کارت باید بدانید
آنچه درباره سیما کارت باید بدانید

این کارت به منظور ایجاد تسهیلات معیشتی بیشتر برای کارمندان رسمی، پیمانی تهران ومراکز و بازنشستگان سازمان صدا و سیما ایجاد شده است که قابل استفاده در فروشگاههای منتخب اتکاء می باشد. سرویس های قابل ارائه بر روی این کارت خدماتی از قبیل: خرید اعتباری، نقدیوتخفیف می باشد که می توان از کلیه این خدمات بهره مند گردید.

خدمات سیما کارت

دارنده سیما کارت با مراجعه به شعبه های منتخب فروشگاه های اتکا می تواند تا سقف مبلغ پانصد هزارتومان معادل اعتبار موجود درکارت در طول یک ماه( در یک نوبت یا چند نوبت) با تخفیف 30% برای کالاهای سوپری و 20% برای اقلام پروتئینی و کالاهای اساسی خرید نماید، اگر فرد بیشتر از اعتبار ماهیانه خود خرید کرد تا سقف اعتبار ماهیانه شامل تخفیفات فوق می شود و اضافه بر آن شامل تخفیفات فروشگاه ( مشتری آزاد) خواهد شد و مابقی وجه را باید پرداخت نماید.

-کالاهای سوپری شامل اقساط بلند مدت نمی شود و در صورت خرید اعتباری حداکثر یک ماه بعد وجه آن به صورت کامل از حقوق فردکسرخواهد شد.

- دارنده سیما کارت در صورت داشتن اعتبار می تواند اجناس اقساطی با شرایط فروشگاه خریداری نماید.( به زودی شرایط خرید اقساطی فراهم می گردد.)

مشخصات سیما کارت

1 اعتبار سنجی کارمندان بر اساس خالص دریافتی حقوقشان صورت می گیرد که بصورت خودکار در کارت آنها اعمال می شود و فرد براساس حقوق همان ماه خود تا سقف پانصد هزار تومان اعتبار دارد. بدیهی است دارنده کارت می تواند خرید خود را بصورت اعتباری یا خرید نقدی انجام دهد که در هنگام خرید می بایست صندوق دار را از تصمیم خود مطلع نماید.

2- همراه سیما کارت، کد اینترنتی و رمز عبور نیز داده می شودکه می توان از آن طریق میزان اعتبار، خریدها و سایر موارد را مشاهده نمود.

3- همکاران می توانند برای اعلام مفقودی سیما کارت با مرکز پشتیبانی و خدمات تخصصی شماره (75405 ) تماس حاصل نمایند و ضمن باطل  کردن کارت خود ،کدرهگیری دریافت نمایند و با مراجعه به یکی از نمایندگی های ici  (ایزایران) مستقر در فروشگاه ها و ارائه کارت شناسایی معتبر و کد رهگیری نسبت به صدور کارت جدید اقدام نمایند. همچنین تغییر رمز و اطلاع از میزان باقی مانده و تخفیف های آن از طریق این نمایندگی ها قابل انجام می باشد.بدیهی است تبعات ناشی از عدم پیگیری به موقع کارت مفقود شده برعهده صاحب آن خواهد بود.                     

                                    آدرس وب سایت شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکاء: http//:etkastore.ir

                                                                                                                                                   اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 مهر 1396