اطلاعیه شماره 5 مسکن مهر ( اجاره و خرید عرصه) اجاره و خرید عرصه مسکن مهر
خرید عرصه برای همکاران سازمان بصورت نقد و اقساط ( بدون بهره ) و با نرخ مصوب سال 1397 امکانپذیر می باشد.

 

قابل توجه مالکان محترم مسکن مهر شهر جدید پردیس

با عنایت به اعلام شرکت عمران پردیس خرید یا  اجاره عرصه برای مالکان واحدهای مسکن مهر اجباری می باشد . لذا با هماهنگی بعمل آمده با شرکت عمران پردیس و به منظور رفاه حال همکاران محترم جهت خرید عرصه مسکن مهر ، مقرر گردید خرید عرصه برای همکاران سازمان بصورت نقد و اقساط ( بدون بهره ) و با نرخ مصوب سال 1397 امکانپذیر باشد . ( مدت محدود)

در صورت تمایل برای ثبت نام به واحد مسکن مهر سازمان واقع در طبقه اول ساختمان اداری و مالی مراجعه و سپس جهت مراحل بعدی خرید ، مالک می بایست  به شرکت مذکور مراجعه نمایند.

همچنین مالکانی که قصد اجاره عرصه را دارند مستقیماً به شرکت فوق مراجعه نمایند .

 

                                                                                                                                            اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                 امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: سه شنبه 3 دی 1398