سومین مرحله ثبت نام کارت هوشمند ملی سومین مرحله ثبت نام کارت هوشمند ملی
سومین مرحله ثبت نام کارت هوشمند ملی

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص ثبت نام جهت تعویض کارت ملی کارکنان شاغل تهران به اطلاع می رساند با عنایت به استقبال همکاران محترم، مرحله دوم نوبت دهی صدور کارت ملی تکمیل شده است. لذا همکارانی که موفق به دریافت نوبت دهی جهت تعویض کارت ملی نشده اند می توانند در تاریخ 96/09/25 نسبت به ثبت نام مرحله سوم اقدام نمایند.  

                                                                  اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                          امور رفاهی

تاریخ انتشار: شنبه 11 آذر 1396