فراگیری دوره های مجازی زبان انگلیسی فراگیری دوره های مجازی زبان انگلیسی
فراگیری دوره های مجازی زبان انگلیسی

به اطلاع همکاران محترم  میرساند،اداره کل اموراجتماعی و رفاهی براساس قرارداد فی مابین با کانون زبان ایران،اقدام به فراهم آوردن امکان آموزش زبان انگلیسی بصورت مجازی (غیرحضوری)با بیش از 20درصد تخفیف به شرح زیر نموده است.

دوره های الکترونیکی(مجازی) برای 12سطح آموزشی برنامه ریزی شده است Intermediate3 تا Basic1  

-طول ترم حدود 2/5 ماه (75روز) می باشد.

-شهریه دوره ها پس از کسرتخفیف 950/000 ریال در نظر گرفته شده است.  همکاران محترم میتوانند به نشانی Elearning.ili.ir

 مراجعه نموده وبادرج مشخصات شخصی اقدام به ثبت نام نمایند.

 

                                                                اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                            اموراجتماعی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 شهریور 1396