اطلاعیه ثبت نام زائر سرای جام جم قم اطلاعیه ثبت نام زائر سرای جام جم قم
اطلاعیه ثبت نام زائر سرای جام جم قم

 

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند برای استفاده از امکانات زائر سرای جام جم قم علاوه بر روزهای شنبه، درروزهای دوشنبه نیز می توانند  نسبت به ثبت نام از طریق پرونده شخصی اقدام نمایند.                                                               

 

                         اداره کل امور اجتماعی ورفاهی

                           امور اجتماعی و تعاون   

تاریخ انتشار: شنبه 4 شهریور 1396