واریز وجه خواربار سه ماهه دوم سال 1398 واریز وجه خواربار سه ماهه دوم سال 1398ویژه کلیه کارکنان شاغل رسمی و پیمانی
وجه خواربار سه ماهه دوم سال 1398کلیه کارکنان شاغل رسمی و پیمانی به کارت صندوق قرض الحسنه جام جم واریز گردید.

 

به اطلاع کلیه کارکنان شاغل رسمی و پیمانی تهران می رساند وجه خواربار سه ماهه دوم سال 1398 به کارت صندوق قرض الحسنه جام جم  واریز گردید .

 همکارانی که تاکنون موفق به دریافت پیامک رمز کارت صندوق قرض الحسنه جام جم نشده اند با شماره 44492110 تماس حاصل نمایند.    

                                                                         

                                                                                 اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                          امور رفاهی

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 آذر 1398