برنامه جدید مجموعه ورزشی سازمان برنامه جدید مجموعه ورزشی سازمان
برنامه جدید مجموعه ورزشی سازمان

به اطلاع کلیه همکاران سازمان می رساند برنامه جدید مجموعه ورزشی سازمان به شرح پیوست می باشد.

                                                                                        اداره کل خدمات اجتماعی و رفاهی

                                                                    

 

 

برنامه ورزشی آقایان

 

رشته ورزشی

نام مربی

ایام هفته

ساعت استفاده

بدنسازی

حمید ثابتی

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

6/30 الی 8 (ویژه مدیران)

12/30 الی 14 (ویژه خانواده و بازنشسته)

15 الی 18/30(ویژه کارمندان)

19 الی 320/30(ویژه مدیران)

استخر

سید سعید حسینی

محمد علی حسین پور

خسرو راد صادقی نیا

محمد گل محمدی

محمد اللهیاری

علیرضا اللهیاری

جمشید تقدیمی

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

6/30الی 8 (روزهای زوج- ویژه مدیران)

6/30 الی 8 (روزهای فرد-ویژه معاونین)

14 الی 15/15 (ویژه خانواده و بازنشسته)

16 الی 17/15 (ویژه کارمندان)

17/45 الی 19 (ویژه کارمندان)

19/15 الی 20/30 (ویژه مدیران)

تکواندو

نادر مصداقی بهاری

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

16/30الی 18/30

کیک بوکسینگ

محمد نجم آبادی

سید وحید غفوری

بوکس

ناصر درویشی

کشتی

رضا الماسی

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

16/30 الی 18/30

والیبال

شهروز تاروردی زاده

شنبه- دوشنبه

17/30 الی 19

تنیس روی میز

بهرام زنده دل

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

16 الی 18/30

تنیس خاکی

حسین شریفی

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

16 الی 18/30

بیلیارد

--

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

14 الی 19

بسکتبال

عباس آقاکوچکی

دوشنبه

16 الی 17/30

فوتبال چمن طبیعی

غلامرضا عقلی

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه

16 الی 18/30

 

 

 

 

 

برنامه ورزشی بانوان

 

 

 

 

 

 

رشته ورزشی

نام مربی

ساعت استفاده

روزهای هفته

استخر

تفریحی

خانمها:

جبلی

ایزد خواه

ایرانپوی

صالحی

 

8/30 الی 10

10/30 الی 12

12/30 الی 14 (آموزشی)

14/30 الی 16

یکشنبه و سه شنبه

9 الی 10/30

11 الی 12/30

پنج شنبه

سالن بدنسازی

ایروبیک

خانم نعمتی

12 الي 13

یکشنبه و سه شنبه

 

پیلاتس

خانم رضوی

9 الی 10

12/30 الی 14/30

 

*سالن بدنسازی روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 30/8 الی 16 و روزهای پنج شنبه از ساعت 30/8 الی 30/13 دایر می باشد.

 

 

سالن رزمی

 

 

تمرینهای سلامتی جسم و روان

 

خانم طفل پور

13 الی 14/30

14/30 الی 16

 

یکشنبه و سه شنبه

تای چی چوان

خانم دیوانی

11 الی 12/30

دفاع شخصی

خانم درویشی

9 الی 10/30

 

تمرینهای سلامتی جسم و روان

خانم واحدی

9 الی 10/30

یکشنبه و سه شنبه

سالن چندمنظوره

 

اسکیت

خانم كتيرايي

10/30 الی 11/30

13/30 الی 15/30

یکشنبه و سه شنبه

بدمینتون

خانم رشیدی

10/30 الی 12

والیبال

خانم میرسلطانی

11/30 الی 14/30

سالن

تنیس

روی میز

تنیس روی میز

خانم نیکنامی

12 الی 13/30

یکشنبه و سه شنبه

 

 

                            تربیت بدنی

تاریخ انتشار: شنبه 8 آبان 1395