فروش اقساطی پوشاک فرد ممتاز (جامعه) فروش اقساطی پوشاک فرد ممتاز (جامعه)
فروش اقساطی پوشاک فرد ممتاز (جامعه)

 

در راستای ارائه خدمات رفاهی به همکاران ، تفاهم نامه ای با فروشگاه پوشاک فرد ممتاز با شرایط فروش اقساطی منعقد شده است .

لذا همکاران متقاضی شاغل تهران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق پرونده شخصی در سامانه معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی اقدام نمایند .

                

                                                                   اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                              امور رفاهی

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398