مراسم تکریم و معارفه مدیر امور رفاهی مراسم تکریم و معارفه مدیر امور رفاهی
مراسم تکریم و معارفه مدیر امور رفاهی اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

مراسم تکریم و معارفه مدیر امور رفاهی با حضور مدیر کل محترم رفاه ،مدیران و همکاران مجموعه در دفتر اداره کل رفاه برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای سبحانی از خدمات ارزنده مهدی شمشیرگران در زمان تصدی مدیریت امور رفاهی تقدیر و تشکر و برای آقای منصور علی نظری درسمت مدیر جدید امور رفاهی آرزوی توفیق نمودند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 25 مهر 1396