سیما کارت سیما کارت
قرارداد سیما کارت تمدید گردید.

 

به اطلاع همکاران محترمی که از سیما کارت استفاده  می کنند می رساند با دستور معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی قرارداد سیما کارت تمدید گردید.

تغییرات صورت گرفته در قرارداد جدید به شرح ذیل می باشد:

-         میزان تخفیف در کالاهای سوپری 20 درصد از قیمت فروش می باشد.

-         میزان تخفیف در کالاهای اساسی 17 درصد از قیمت فروش می باشد.

لازم به ذکر است در قرارداد سالهای قبل میزان تخفیف ها به ترتیب 30 و 20 درصد از قیمت روی جلد بود است که در قرارداد جدید به قیمت فروش تبدیل شده است. یعنی هر تخفیفی که از فروشگاه روی جلد داده باشد تخفیف های جدید علاوه بر تخفیف خود فروشگاه خواهد بود. بعنوان مثال اگر فروشگاه به کلای سوپری 15 درصد تخفیف از قیمت مصرف کننده داده باشد، علاوه بر آن 20 درصد تخفیف سیما کارت نیز اعمال خواهد شد.

 

                                                                                                                                        اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397