فروش اقساطی انواع لوازم خانگی فروش اقساطی انواع لوازم خانگی
فروش اقساطی انواع لوازم خانگی

در راستای ارائه خدمات رفاهی به همکاران محترم، اداره کل امور اجتماعی و رفاهی تفاهم نامه ای با شرکت لوازم خانگی تجارت بین الملل علوی مبنی بر فروش اقساطی انواع لوازم خانگی با شرایط ویژه منعقد نموده است.

همکاران متقاضی شاغل تهران برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام ،از طریق پرونده شخصی در سامانه معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی اقدام نمایند.

                                                       اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                امور رفاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 آذر 1396