قلعه سحر آمیز قلعه سحر آمیز
همکاران محترم می توانند با تخفیف 50 درصدی، از مجموعه تفریحی قلعه سحر آمیز استفاده نمایند.

 

همکاران محترم می توانند جهت تهیه کارت اعتباری مجموعه تفریحی قلعه سحر آمیز با 50 درصد تخفیف ( واقع در پارک ارم ) به ساختمان مجتمع اداری و مالی طبقه همکف - واحد امور اجتماعی و تعاون مراجعه نمایند .    

            

                                                                                                                     اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                        امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 بهمن 1398