استفاده از میهمانسراهای مراکز استانها استفاده از میهمانسراهای مراکز استانها
همکاران محترم ( رسمی ، پیمانی و بازنشسته ) می توانند برای استفاده از میهمانسراهای مراکز استانها از تاریخ 98/12/01 لغایت 98/12/10 با ورود به سیستم اتوماسیون اداری ( پرونده شخصی ) نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند .

 

با توجه به هماهنگی بعمل آمده ، همکاران محترم ( رسمی ، پیمانی و بازنشسته ) می توانند برای استفاده از میهمانسراهای مراکز استانها از تاریخ 98/12/01 لغایت 98/12/10 با ورود به سیستم اتوماسیون اداری ( پرونده شخصی ) نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند .

امور اداری مراکز مربوطه نیز با توجه به ظرفیت موجود اقامتی، نتیجه بررسی و قرعه کشی افراد پذیرفته شده را در تاریخ 98/12/15 به اطلاع کارکنان خواهند رسانید . ( پذیرش کارکنان بر اساس امکانات اقامتی بهعده مراکز استانها می باشد )

شرایط و اولویتها :  

-     اولویت با کسانی خواهد بود که تاکنون از میهمانسرای شهر مورد نظر استفاده نکرده باشند .

-     مدت اقامت حداکثر 3 شب و 4 روز می باشد .

-     هزینه اقامت بر اساس تعرفه مرکز ، در محل قابل پرداخت می باشد .

-     استفاده از میهمانسرا مختص کارمند و خانواده تحت تکفل وی می باشد .

-     همراه داشتن معرفی نامه(  پس از پذیرش قطعی )  و کارت شناسایی سازمانی الزامی است .

 

                                                                                                     اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                          امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 بهمن 1398