توزیع بسته های ماهی شوریده توزیع بسته های ماهی شوریده
توزیع بسته های ماهی شوریده

اداره کل امور اجتماعی و رفاهی با همکاری مرکز تامین اقلام و خدمات اقتادی و رفاهی پایش در راستای ارائه خدمات رفاهی به کارکنان محترم سازمان،اقدام به توزیع بسته های ماهی شوریده در بسته بندی منجمد 600 گرمی به قیمت هر بسته 100/000 ریال در روز دوشنبه تاریخ 96/10/25 از ساعت 14 الی 17 در پارکینگ بلال صداو سیما می نماید.

لازم به ذکر است قیمت مصرف کننده این کالا 180/000 ریال می باشد.

لذا با توجه به محدود بودن بسته های مربوطه،متقاضیان فقط برابر ساعت و تاریخ فوق مراجعه نمایند.

                                                                                 اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                         امور رفاهی

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 دی 1396