بازدید رئیس مرکز سرمایه انسانی از مهد کودک رسانه ملی بازدید رئیس مرکز سرمایه انسانی از مهد کودک رسانه ملی
بازدید رئیس مرکز سرمایه انسانی از مهد کودک رسانه ملی

 

جناب آقای دکتر کلباسی رئیس مرکز سرمایه انسانی سازمان  به همراه مدیر کل امور اجتماعی و رفاهی و مدیر امور رفاهی ، روز دوشنبه سیزدهم دی ماه از مهدکودک فاطمیه بازدید کردند .

در این بازدید چند ساعته رئیس مرکز سرمایه انسانی ضمن آشنایی با قسمتهای مختلف مهدکودک و همچنین روند کار ، مسائل و مشکلات این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند .

                                                            روابط عمومی

                                                   اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 دی 1395