اطلاعیه دوره نوروزی 1396 اطلاعیه دوره نوروزی 1396
اطلاعیه دوره نوروزی 1396

به این وسیله به اطلاع کلیه همکاران شاغل در تهران و مراکز استانها میرساند ، به منظور بهره مندی بیشتر همکاران از امکانات اقامتی موجود در

زائرسرای مشهد مقدس و مجتمع آموزشی _ تفریحی زیباکنار ، دوره های نوروزی سال 1396 بدون فاصله زمانی و به تعداد 7 دوره از تاریخ

29 / 12 / 95 لغایت17 / 1 / 96 و هر دوره به مدت 3 شب و4 روز برگزار خواهد شد .

زمان و نحوه ثبت نام از طریق پرونده شخصی و همچنین سایت اداره کل امور اجتماعی و رفاهی متعاقباً اعلام خواهد شد .

 

                                                  روابط عمومی اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 دی 1395