اطلاعیه دوره های نوروز1399 زائرسرای جام جم قم اطلاعیه دوره های نوروز1399 زائرسرای جام جم قم
اطلاعیه دوره های نوروز1399 زائرسرای جام جم قم

  عمة سادات سلام علیک                                                                   روح عبادات سلام علیک

  کوثر نوری به کویر قمی                                                                     آب حیات دل این مردمی 

جهت رفاه حال همکاران گرامی  ،اداره کل امور اجتماعی و رفاهی طبق روال سالهای گذشته نسبت به برگزاری دوره های نوروزی سال 1399 زائرسرای قم اقدام نموده است

همکاران محترم می توانند جهت ثبت نام دوره های مذکور از تاریخ 98/11/30 اقدام نمایند .

نحوه ثبت نام :

1-همکاران محتـرم که دارای شمـاره کارمنـدی 6 رقمی و کد پرسنلی 8 رقمی می باشند می توانند ضمـن مراجعـه به پایگاه اطلاع رسانـی معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی به آدرس http://office.irib.irو یاhttp:// www.iriboffice.ir ( پرونده شخصی ) از تاریخ 98/11/30 لغایت 98/12/10 نسبت به ثبت نام برای دوره ها اقدام نمایند .

2-فهرست پذیرفته شدگان دوره­های نوروزی زائرسرای جام جم قم پس از بررسی ، قرعه کشی و تائید درخواست ازتاریخ 98/12/14 در پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی ( پرونده شخصی – قسمت ثبت نام زائرسرا ) برای همکاران قابل رؤیت خواهد بود.

3-پذیرفته شدگان درصورت انصراف از شرکت در دوره های ثبت نامی لازم است حداقل 48 ساعت قبل از آغاز دوره ، انصراف خود را به امور اجتماعی و تعاون (7307 ) اعلام و یا با شماره تماس 7211 ( آقای بابایی  ) تماس حاصل نمایند .

 

                                                                          اداره کل امور اجتماعی و رفاهی 

                                                                              امور اجتماعی و تعاون

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 بهمن 1398