اطلاعیه مهد کودک و پیش دبستانی فاطمیه جام جم اطلاعیه مهد کودک
اطلاعیه مهد کودک

به اطلاع اولیاء محترم میرساند بر اساس تصمیم اتخاذ شده،مهد کودک فاطمیه جام جم مانند سایرمهدهای سطح شهر تهران مشمول تعطیلات اعلام شده از سوی دولت خواهد بود لذا از اولیاء محترم درخواست می شود اطلاعیه های منتشر شده از رسانه ها را در این ارتباط مورد عنایت قرار دهند.بدیهی است موارد استثنائی که صرفا مربوط به مهد کودک فاطمیه جام جم باشد از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                     اداره کل امور رفاهی و اجتماعی

                                                                     مهد کودک و پیش دبستانی جام جم

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 آذر 1395