اطلاعیه شماره 2 دفتر ترویج سبک زندگی اطلاعیه شماره 2 دفتر ترویج سبک زندگی
برگزاری کارگاه آموزشی

به اطلاع میرساند کارگاه آموزشی (2)سبک زندگی مورخ 95/10/8 راس ساعت 10 در تداوم مباحث عشق واقعی در تحکیم خانواده،

در مکان ساختمان شماره 2 توسعه و فناوری برگزار می گردد.

  با حضور اساتید:

حجت الاسلام دهقان(استاد دانشگاه هنر و مشاوره خانواده)

 

جناب دکتر مهری نژاد(استاد دانشگاه الزهرا-گروه روانشناسی و مشاور خانواده)

                                                                                  روابط عمومی اداره کل امور اجتماعی و رفاهی                                                                                                                                       

تاریخ انتشار: یکشنبه 5 دی 1395