قابل توجه مدیران محترم امور اداری واحدهای تهران و مراکز استان ها قابل توجه مدیران محترم امور اداری واحدهای تهران و مراکز استان ها
دانش آموزان ممتاز

پیرو اطلاعیه قبلی آخرین مهلت تأیید مدارک دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 96-95 برای مدیران محترم امور اداری واحدهای تهران و مراکز استان ها تا 96/6/20 تمدید شد. با توجه به اینکه این فرصت قابل تمدید نخواهد بود از مدیران محترم امور اداری در خواست می گردد در مهلت معین اقدام نمایند.

 

اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

امور رفاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 شهریور 1396