ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی
ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی

 

اداره کل امور اجتماعی و رفاهی در راستای ارائه خدمات رفاهی با همکاری سازمان ثبت احوال

اقدام به استقرار واحد تعویض کارت ملی هوشمند برای کارکنان شاغل تهران در سازمان نموده است.

همکارانی که تا کنون موفق به تعویض کارت ملی خود نشده اند می توانند با مراجعه به پرونده شخصی اقدام به ثبت نام و دریافت نوبت نمایند.

                                                                               

                                                                             اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                       امور رفاهی

تاریخ انتشار: شنبه 13 آبان 1396