رزرو تالارهای مجتمع پذیرایی ملاصدرا رزرو تالارهای مجتمع پذیرایی ملاصدرا
رزرو تالارهای مجتمع پذیرایی ملاصدرا

رزرو تالارهای مجتمع پذیرایی ملاصدرا

 

به اطلاع همکاران محترم سازمان می رساند متقاضیان  رزرو تالارهای مجتمع ملاصدرا در سال  1397 می توانند از تاریخ 96/10/15به مجتمع ملاصدرا(امور قراردادها)مراجعه نمایند.

                                

                                                         اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                         مجتمع اقامتی و پذیرایی ملاصدرا

تاریخ انتشار: شنبه 9 دی 1396