بازدید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی از مهدکودک فاطمیه جام جم بازدید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی از مهدکودک فاطمیه جام جم
بازدید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی از مهدکودک فاطمیه جام جم

به گزارش اداره کل امور اجتماعی و رفاهی معاون منابع مالی و سرمایه انسانی، رئیس مرکز سرمایه انسانی و مدیر کل رفاه از مهدکودک سازمان  بازدید کردند و از نزدیک در روند فعالیت های روزانه این مجموعه ومشکلات آن قرار گرفتند وتوضیحاتی دراین مورد ارائه فرمودند.

                                                                                   اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                       مهدکودک فاطمیه جام جم

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 27 تیر 1396