تعطیلی مهدکودک فاطمیه جام جم تعطیلی مهدکودک فاطمیه جام جم به علت آلودگی هوا در روز سه شنبه مورخ 98/09/26
تعطیلی مهدکودک فاطمیه جام جم

 

قابل توجه همکاران محترم سازمان:

 به اطلاع می رساند با توجه به اعلام آلودگی هوا مهدکودک سازمان در روز سه شنبه  مورخ 1398/09/26تعطیل می باشد.

                                                                                                        

 

                                                                                       اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                          مهدکودک فاطمیه جام جم

تاریخ انتشار: سه شنبه 26 آذر 1398