اتمام اعتبار رفاهی کارت جام جم اتمام اعتبار رفاهی کارت جام جم
اتمام اعتبار رفاهی کارت جام جم

به اطلاع همکارانی که رفاهی کارت جام جم ( بانک ملت ) دارند می رساند با توجه به اتمام اعتبار کارت مذکور در تاریخ 98/03/01 و عدم تمدید مجدد آن، در صورت داشتن موجودی قبل از باطل شدن کارت نسبت به برداشت وجوه خود اقدام نمائید.

 

 

                                                                                                                          اداره کل امور اجتماعی و رفاهی    

                                                                                                                                     امور رفاهی    

تاریخ انتشار: شنبه 14 اردیبهشت 1398