اطلاعیه بیمه امداد خودرویی بیمه شدن خدمات امداد خودرویی برای کلیه خودروها
بیمه شدن خدمات امداد خودرویی برای کلیه خودروها

پیرو قرارداد منعقده اداره کل امور اجتماعی و رفاهی با شرکت تعاونی امداد خودرویی کشور،امکان بیمه شدن خدمات امداد خودرویی برای کلیه خودروها به مدت یک سال تا سقف 40/000/000 ریال (حمل خودرو،تعمیر امدادی و هزینه تعویض قطعات بصورت رایگان)برای همکاران با 30% تخفیف(از مبلغ 1/722/200 ریال) به میزان 1/205/540 ریال مهیا شده است.

همکاران محترم می توانند به پرونده شخصی مراجعه و با درج مشخصات نسبت به ثبت نام اقدام و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به نماینده شرکت،مستقر در امور اجتماعی و تعاون(طبقه همکف مجتمع اداری و مالی) مراجعه نمایند.

 

                                                                    اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                       امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: سه شنبه 3 بهمن 1396