برپایی نمایشگاه خلاقیت در مهد کودک برپایی نمایشگاه خلاقیت در مهد کودک
برپایی نمایشگاه خلاقیت در مهد کودک

     نمایشگاه خلاقیت با استفاده از بازی های آموزشی

      این نمایشگاه در طبقه همکف مجموعه مهدکودک به همت مربیان به مدت یک هفته

     از تاریخ 95/10/18 لغایت 95/10/25 دایر می باشد.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 18 دی 1395