مراسم تکریم مسئول و معارفه سرپرست مجموعه پذیرایی جناب آقای سید محمدرضا زمانیان به سمت سرپرست مجموعه پذیرایی منصوب شدند.
جناب آقای سید محمدرضا زمانیان به سمت سرپرست مجموعه پذیرایی منصوب شدند.

مراسم تکریم و معارفه مسئول مجموعه پذیرایی سازمان با حضور مدیر کل محترم رفاه ،مدیران و همکاران مجموعه در دفتر اداره کل رفاه برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای سبحانی از خدمات ارزنده سینا مضیفیان در زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر و برای آقای سید محمد رضا زمانیان در سمت سرپرست مجموعه پذیرایی آرزوی توفیق نمودند.

 

اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 8 اردیبهشت 1397