اطلاعیه فروش اقساطی فرش توس اطلاعیه فروش اقساطی فرش توس
اطلاعیه فروش اقساطی فرش توس

 

اطلاعیه فروش اقساطی فرش توس

 

         به منظور رفاه حال همکاران محترم سازمان ، تفاهم نامه فروش اقساطی و شرایطی با شرکت فرش توس منعقد گردید. همکارانی که تمایل دارند از این خدمات استفاده نمایند می توانند به سایت معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی مراجعه و در سامانه پرونده شخصی از طریق لینک فروش اقساطی فرش طوس اطلاعات تکمیلی را دریافت و ثبت نام نمایند.

 

                                                          روابط عمومی اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 اسفند 1395