توزیع کالابرگ بهادار شهر فرش توزیع کالابرگ بهادار شهر فرش
توزیع کالابرگ بهادار شهر فرش

به اطلاع می رساند بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مجموعه شهر فرش ( طرف قرارداد با سازمان ) ، همکارانی که تاکنون از شهر فرش خرید نموده اند ، می توانند جهت دریافت کالابرگ بهادار با تخفیف و امتیازات ویژه به واحد امور اجتماعی و تعاون واقع در طبقه همکف اطاق شماره (3 ) مراجعه نمایند .

                                                                                   

                                                                                                                                              اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                   اموراجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 مرداد 1397