فروش اقساطی انواع سرویسهای ظروف چینی و اپال با شرایط ویژه فروش اقساطی انواع سرویسهای ظروف چینی و اپال
فروش اقساطی انواع سرویسهای ظروف چینی و اپال با شرایط ویژه

 

به منظور رفاه حال همکاران ، اداره کل امور اجتماعی و رفاهی تفاهم نامه ای با شرکت چینی مقصود مبنی بر فروش اقساطی با شرایط و تخفیفات ویژه مبادله کرده است .

همکاران متقاضی برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق پرونده شخصی در سامانه معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی اقدام نمایند .

 

                                            اداره کل امور اجتماعی و رفاهی  

                                                       امور رفاهی

 

 

 

تاریخ انتشار: شنبه 6 آبان 1396