تله کابین توچال تله کابین توچال
همکاران محترم می توانند پس از دریافت کارت اعتباری از واحد امور اجتماعی و تعاون مشمول تخفیف 50 درصدی مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین توچال ، شوند.

 

پیرو تفاهم نامه فی مابین با مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین توچال ، همکاران می توانند پس از دریافت کارت اعتباری از واحد امور اجتماعی و تعاون مشمول تخفیف 50 درصدی در استفاده از خدمات به شرح زیر شوند .

 ایستگاه 1 تا 5 هر نفر : 20/000 تومان ( رفت و برگشت )

ایستگاه 1 تا 7 هر نفر 30/000 تومان ( رفت و برگشت )

 آدرس : بزرگراه چمران ، انتهای خیابان ولنجک  ، تلفن 24875000

 

                                                                     اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                          امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 بهمن 1398