توزیع بامیه توزیع بامیه
توزیع بامیه

 

 به اطلاع همکاران می رساند توزیع بامیه تازه هر روز در رستوران ساختمان فنی از ساعت 14 تا 15/30 و قیمت 85،000 ریال صورت می گیرد.

 

                                                                                                                                                                     اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                                     مجتمع اقامتی و پذیرایی ملاصدرا

تاریخ انتشار: دوشنبه 7 خرداد 1397