دوره پاییز و زمستان1397 مجتمع زیباکنار دوره پاییز و زمستان1397 مجتمع زیباکنار
دوره پاییز و زمستان1397 مجتمع زیباکنار

نحوه ثبت نام برای مجتمع زیباکنار:

1- دوره­ های پاییز و زمستان97 زیباکنار از تاریخ 97/07/17  بصورت هر هفته ، سه شنبه تا جمعه خواهد بود.

2- متقاضیان در تهـران می توانند شنبه هـرهفتـه ، با مراجعـه حضـوری بـه امور اجتماعی و تعاون، واقع در طبقه همکف ساختمان اداری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند  .

 بدیهی است در صداوسیمای مراکز استانها ثبت ­نام و پيگيري تا حصول نتيجه توسط مديران محترم رفاهی یا اداری مرکز انجام می ­پذیرد.

نکته :لازم به توضیـح است استفاده از این دوره ­ها جز سوابـق استفاده همکاران محسـوب نمی­شود.

توجه :برگزاری دوره­ های پائیز و زمستان منوط به حد نصاب رسیدن ، تعداد متقاضیان است .در غیر اینصورت  امکان حذف دوره وجود خواهد داشت . لذا تا 48 ساعت قبل از آغاز هر دوره ، از برگزاری آن اطمینان حاصل فرمائید.

 

                                                                                                                           اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                               امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: سه شنبه 3 مهر 1397