پیش فروش خودرو هایما پیش فروش خودرو هایما
پیش فروش خودرو هایما

پیرو تفاهم نامه مبادله شده با شرکت ایران خودرو،تعداد محدودی خودرو هایما و h30 کراس بصورت پیش فروش با شرایط ذیل برای همکاران سازمان اختصاص یافته است.

متقاضیان همکار رسمی و پیمانی شاغل در تهران می توانند حداکثر تا تاریخ 95/8/19 به صورت حضوری به واحدخدمات رفاهی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایند.

نوع خودرو قیمت خودرو موعد تحویل مبلغ پیش پرداخت سود مشارکت سالینه
h30 کراس 453/000/000 تیر و مرداد 96 200/000/000 21 درصد
s7هایما 790/556/000 اردیبهشت و خرداد 96 400/000/000 22 درصد

                                                                                                                                            اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 آبان 1395