ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال 1398 ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال 1398
ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال 1398

 

نظر به اهمیت موضوع سلامت کارکنان و تاکید ویژه معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان به انجام این امر و حمایت های سازمان در این خصوص، پس از بررسی های لازم مقرر شد قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال 1398با بیمه پارسیان منعقد شود و به منظور حمایت از همکاران پیمانی، 50 % از حق بیمه کارمند و خانواده وی (همسر و فرزندان) از سوی سازمان پرداخت گردد.

لذا از همکارانی که تمایل به استفاده از این طرح را دارند درخواست میشود به منظور کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 98/01/30 به پرونده شخصی در سامانه معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است همکارانی که سال قبل ثبت نام نموده اند بایستی مجدداً برای سال جدید نیز ثبت نام نمایند .

 

                                                                                                                                              اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                         امور رفاهی

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398